Jeugdliteratuur.org

Auteursinfo

Brian Jacques

   


 

Bibliografie

Redwall Redwall (Firebird, [2016?])
The wind in the willows The wind in the willows (Puffin, 2008)
High Rhulain : a tale of Redwall / <exact>Brian</exact><exact>Jacques</exact> ; ill. by David Elliot High Rhulain : a tale of Redwall (Puffin, 2006)
Om middernacht gaat het spoken Om middernacht gaat het spoken Seven strange and ghostly tales (Kluitman, 1999?)
Slagar de Wrede Slagar de Wrede Slagar the Cruel (Kluitman, 1998?)
De kloof De kloof General Ironbeak (Kluitman, 1998?)
Malkariss Malkariss Malkariss (Kluitman, 1998?)
Het verlaten strand Het verlaten strand Mariel of Redwall : the maid from the sea (Kluitman, 1995?)
De aanval De aanval The wall (Kluitman, 1994?)
De zoektocht De zoektocht The quest (Kluitman, 1994?)
De krijger De krijger The warrior (Kluitman, 1994?)
De Koningin van Duizend Ogen De Koningin van Duizend Ogen Mossflower : Kotir (Kluitman, s.d.)

Meer op bibliotheek.be