Jeugdliteratuur.org

Auteursinfo

Gil vander Heyden

   

Leven en werk

Gil vander Heyden kreeg de schrijfmicroben te pakken toen ze verhaaltjes verzon voor haar kinderen. Haar eerste verhalen en versjes verschenen in kindertijdschriften en in 1969 debuteerde ze met een eerste kinderboek 'Het jongetje van chocola'. Vander Heyden was medestichter van het toenmalige tijdschrift ‘Sinteze’, een blad dat gewijd was aan poëzie. Ze schreef zelf experimentele proza en poëzie en cursiefjes voor volwassenen. Toen het blad niet meer verscheen, heeft ze zich op kinder- en jeugdliteratuur gefocust, hoewel ze nog steeds poëzie schrijft. De auteur houdt van de afwisseling tussen boeken, verhalen en gedichten. Haar boeken zijn sterk geëvolueerd: er is duidelijk sprake van een stijlversobering. Haar eerste boeken zijn met een vlotte taal geschreven, erg fantasierijk en bevatten veel humor. Later zijn haar verhalen realistischer en de thema’s zijn uit de dagdagelijkse leefwereld geplukt. Ze gaat steeds bewuster schrijven en de thematiek dieper uitgraven. Hierdoor vertraagt het ritme en vermindert de spanning. Vander Heyden slaagt erin gevoelens op een juiste en sobere manier te beschrijven. Ze verwoordt de emoties heel treffend en dat nodigt de lezer uit om een standpunt in te nemen. Het zijn gevoelige en geëngageerde jeugdboeken die in essentie allemaal over verschillende soorten relaties gaan: verliefdheid, vriendschap, verdriet en jaloezie. Ze haalt haar inspiratie van op de tv, of de radio, wat mensen vertellen of wat er op straat gebeurt. De auteur ontving voor haar werk tweemaal de Rotaryprijs en driemaal de prijs van de provincie Antwerpen. In 1984 was ze laureate van de vijfjaarlijkse Lavkiprijs en in 1988 en in 2001 won ze de tweejaarlijkse poëzieprijs 'Dichter bij Jeugd'. In 1991 ontving ze de eerste prijs in de auteurswedstrijd Internationaal Jaar van de Alfabetisering. Tenslotte kreeg Gil vander Heyden in Bologna een onderscheiding voor 'De chipseter'.

“Toen ik een klein meisje was, waren twee vakken erg belangrijk: Nederlands omdat ik er dol op was en wiskunde, omdat ik daar een kluns in was. Op een dag kregen we ’s morgens een toets rekenen terug en het door de leraar met rode inkt geschreven cijfer dompelde me in diepe melancholie. ’s Morgens kregen we ons opstel terug en hiep, hiep, hoera: het was erg goed want ik mocht het voor de hele klas voorlezen. Die dag stond mijn besluit vast: ik word schrijfster.”

   

 

Bekroningen

2014: Zilveren Griffel voor Kleine Stemmen
1984: Lavki-prijs voor Woensdag, maar vanavond niet 

Bibliografie


Meer op bibliotheek.be

Gil vander Heyden op Boekenzoeker

Nieuwsberichten

Zilveren Griffels, Penselen en Vlag en Wimpels uitgereikt