Jeugdliteratuur.org

Auteursinfo

Henri van Daele

   

Leven

Henri van Daele schrijft al tijdens zijn jeugd. Hij is 16 als hij zijn eerste verhalen publiceert in de Vlaamse Filmpjes-reeks. Hij studeert vertaler-tolk in Antwerpen, later ook Pers- en Communicatiewetenschappen in Gent. Tijdens zijn studies blijft hij schrijven. Zijn cursiefjes verschijnen in diverse kranten en weekbladen.

In 1967 verschijnt zijn eerste boek, Herinneringen van een brigand. Toch wordt hij pas bekend in de jaren 80 met verhalen over zijn eigen kindertijd. Vanaf 1993 is hij voltijds auteur. Bij zijn overlijden in december 2010 laat Henri van Daele een imposant oeuvre na van maar liefst 150 boeken, zowel voor kinderen als volwassenen.

“Je wordt het niet van de ene dag op de andere [schrijver], je krijgt je verhalen niet zomaar van een muze cadeau. [...] Je moet spitten waar je staat. Je leeft in een dorp, in een familie, tussen mensen die je al lang kent. Als schrijver moet je kijken, l”

   

Werk

Henri van Daele debuteert in 1967 als jeugdauteur met zijn boek Herinneringen van een Brigand: een historische jeugdroman. Die stijl komt ook terug in zijn latere historische romans. In Woestepet vertelt hij bijvoorbeeld over het Vlaamse dorp Krekenlaar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Maar Henri van Daele schrijft niet enkel historische verhalen: verschillende thema's en stijlen komen in zijn werk terug. Zo schrijft hij heel wat autobiografische boeken, over zijn jeugd en de streek waar hij opgroeit. Van Daeles eigen leven en verbeelding gaan hier vaak in elkaar over. In smakelijke portretten van gewone mensen beschrijft hij het alledaagse leven van de jaren 50 en 60, zoals in Het huis in de rij, En appels aan de overkant en Pitjemoer (een verhaal over zijn grootvader).

Van Bastille tot Boerenkrijg is dan weer een non-fictiewerk over de geschiedenis van België en de Franse Revolutie. Daarnaast herwerkt hij ook met zorg bestaande, klassieke verhalen als Tijl Uilenspiegel en Tom Sawyer. Ruimte voor fantasie is er dan weer in vrolijke, gekke en 'fantastische' boeken als Heksje Paddenwratje of De fanfare van Heuvelbos waarin heel wat sprookjeselementen zijn verwerkt.

Henri van Daele heeft verschillende grote prijzen gewonnen, waaronder de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur in 1983.

 

Bekroningen

2004: Boekenwelp voor En ze leefden nog lang en gelukkig
2004: Kleine Cervantes voor Woestepet
2003: Boekenwelp voor Woestepet
2000: Boekenwelp voor Van de sneeuwman die niet smelten wou
1998: Zoenen (Zilveren Zoen) voor Balthasar 
1995: Boekenwelp voor Het wordt zomer, kleine beer
1993: Vlag en Wimpel (Griffeljury) voor Kleine beer, grote beer
1992: Vlag en Wimpel (Griffeljury) voor De appels aan de overkant
1989: Vlag en Wimpel (Griffeljury) voor Het huis met de poort en een park
1985: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Flip de drakendoder
1983: Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Jeugdliteratuur voor Pitjemoer
1981: Vlag en Wimpel (Griffeljury) voor Pitjemoer
1978: Knokke-Heist Beste Jeugdboek voor Joran, tovenaar met één ster
1977: Knokke-Heist Beste Jeugdboek voor De radijsjeskoning

Bibliografie


Meer op bibliotheek.be

Henri van Daele op Boekenzoeker