Jeugdliteratuur.org

Auteursinfo

Paul Kustermans

   

Leven en werk

Tot aan zijn pensioen was Paul Kustermans leraar Nederlands. Vóór zijn debuut als jeugdschrijver, met ‘Handen af’ in 1981, had hij al een aantal handboeken en werkschriften voor het lager secundair onderwijs geschreven. Aanvankelijk schreef hij boeken over actuele thema’s die een belangrijke plaats innamen in de leefwereld van zijn leerlingen. Later verschenen van hem ook fantasieverhalen voor jonge kinderen. Maar ondertussen is hij een van de belangrijkste hedendaagse vertegenwoordigers geworden van de historische roman in de Vlaamse jeugdliteratuur. Terwijl in geschiedenisboeken vooral aandacht besteed wordt aan "de groten der aarde" (koningen, generaals, geleerden, kunstenaars, ...) wil Paul Kustermans in zijn boeken het verhaal vertellen van de talloze onbekenden die achter deze grote namen schuilgaan. De schrijver wordt geapprecieerd omwille van zijn grondige voorbereiding van het onderwerp. Zijn verhalen spelen zich steeds af tegen een absoluut correcte historische achtergrond. Door goedgekozen details kan de lezer zich meteen in een andere periode van de geschiedenis verplaatsen. En Kustermans slaagt erin spanning, romantiek, informatie en engagement op een voor de doelgroep aantrekkelijke manier te integreren. Sommige recensenten wijzen echter op de al te expliciete boodschappen en het teveel aan verklaringen. Paul Kustermans schrijft steeds in een erg beeldrijke taal. Zo schrikt hij er bijvoorbeeld niet voor terug om gruwelijke gebeurtenissen plastisch te beschrijven. Wat volgens critici dan soms weer te weinig gebeurt, is een diepgaande psychologische uitwerking van de nevenpersonages. Zijn populariteit bij jongeren blijkt uit de veelvuldige bekroningen door kinder- en jeugdjury’s. Ze vinden zijn werk over het algemeen niet eenvoudig, maar wel boeiend en leerzaam. Een aantal van Kustermans’ romans werd in de Duits vertaald.

“Geschiedenis heeft me altijd gefascineerd. Als je figuren uit de geschiedenisboeken ziet, dan weet je dat het individuen waren met dromen, verdriet, geluk, zorgen, vreugde. Ook angst natuurlijk, of soms oplaaiende moed. Wat is er mooier dan hun verhalen te mogen (na) vertellen? Belangrijk vind ik daarenboven dat je in een historische roman de kans krijgt alle geweld te veroordelen. Je probeert de zinloosheid ervan aan te tonen.””

   

 

Bekroningen

1998: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Voorbij de regenboog
1997: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Voor Paulien
1996: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Land in oorlog
1996: Boekenwelp voor Voor Paulien
1995: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor De foto
1993: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Oorlogsjaren
1988: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor Timoe
1985: Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) voor De langste weg

Bibliografie


Meer op bibliotheek.be

Paul Kustermans op Boekenzoeker