Lezen én voorlezen (en af en toe een auteur op bezoek)

 

Leesbevordering in de klas kan op heel wat manieren. Het start met een uitgebalanceerd aanbod dat voortdurend wisselt en leerlingen uitdaagt om te lezen. In een 6de leerjaar kunnen (sommige) leerlingen al heel wat aan: van leuke informatieve reeksen tot fijne strips, interessante poëziebundels en lijvige (spannende) verhalen. Want één constante is vaak aanwezig: het moet spannend zijn én avontuurlijk!

Wat een geluk dat mijn klas een voormalige uitleenpost van de plaatselijke bibliotheek is: een aantal boekenrekken bleven hangen en bieden de mogelijkheid om een honderdtal boeken frontaal te presenteren: dé best manier om ze te promoten.

Wekelijks presenteer ik vooraan in de klas (op een apart boekenrek) een boek van de week, waaruit ik een aantal fragmenten voorlees waarna het boek in de vaste collectie achteraan verdwijnt. Al staat het daar gewoonlijk niet zo lang want een aantal leerlingen werd door het voorlezen geprikkeld en wil het boek uitproberen. Leeservaringen komen achteraf in een leesdagboekje.

Onze school doet mee aan kwartierlezen. Het principe is even eenvoudig als doeltreffend: elke dag (proberen) 15 minuten stil te lezen in elke klas. Op dinsdag- en donderdagmiddag kunnen leerlingen sinds vorig schooljaar ook middaglezen in de leesplek. Dat is een speciaal ingerichte en knusse leesruimte (in een deel van de voormalige eetzaal) met vast tapijt op de vloer, leuke boekenkistjes en een sfeervolle verlichting. Het aanbod is divers met veel aandacht voor informatieve boeken. Een twintigtal kinderen vertoeft er met plezier tijdens de middagpauze.IMG_3016 (2)

Deze week stonden een aantal boeken van Daan Remmerts-De Vries centraal in mijn boekenhoek. De auteur was immers vandaag te gast in de bibliotheek en wij waren de bevoorrechte luisteraars. De Nederlandse auteur van ondermeer Godje, Voordat jij er was en Groter dan de lucht, erger dan de zon vertelde honderduit over inspiratie, boekenprijzen, uitgeverijen en het belang om in het leven te kiezen voor wat je écht graag doet. De leerlingen waren geboeid, stelden veel vragen (ook diegene die er helemaal niet toe doen) en stonden vol bewondering te kijken toen hij op het eind van de lezing zonder moeite een paard én een leeuw verwerkte in één grappige tekening. Dit is pas leesbevordering! Met dank aan onze plaatselijke bibliotheek én educatief medewerker Stefan.

Leespromotie? Dat kan enkel met volgehouden inspanningen, veel variatie, verschillende werkvormen én een aantal enthousiaste leespromotoren. Aan het werk dus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>