Groeten uit Leuven

Zaterdagochtend. De Leuvense straten zijn opvallend leeg, maar in het Mgr Sencie Instituut gonst het van de bedrijvigheid. Een onheilspellend grommende lift torst groepjes mensen naar de derde verdieping. Want daar is lokaal 03.18. En in lokaal 03.18 of de Parthenonzaal vindt de academische zitting bij het afscheid van professor Rita Ghesquière plaats. De toekomstige emerita vertrouwde ons toe dat de vloer van dit haar zeer vertrouwde lokaal zich prima leende tot protest – maar daar was zaterdag niets van te merken. Ruim 200 mensen woonden het programma bij. Daarbij natuurlijk familie, vrienden, en collega-professoren van de Alma Mater, maar ook opvallend veel kinderboekenvolk: collega’s uit Nederland en de andere Vlaamse universiteiten, uitgevers, recensenten, auteurs en leesbevorderaars.

In zijn verwelkoming sprak decaan Luc Draye het engagement uit om de aandacht voor jeugdliteratuur in het Leuvense curriculum te behouden – want iedereen had zich natuurlijk al afgevraagd of het emeritaat van Rita Ghesquière het verdwijnen van jeugdliteratuur in Leuven betekende.

Aidan Chambers nam daarop het woord en verklapte dat hij toch terug aan het werk was – geen adolescentenroman dit keer maar een theoretisch werk over de ‘poetics’ van de adolescentenroman, waarvoor hij Catcher in the Rye (Salinger) en Bonjour, Tristesse (Sagan) onder de loep nam. En tussen neus en lippen door herinnerde Chambers Ghesquière eraan dat de ‘duties of wisdom’ niet ophielden bij het einde van een professioneel leven, dat de plicht om kennis en inzichten te delen niet stopt bij een emeritaat en dat hij hier in de toekomst nog fel gebruik van wenste te maken.

Aidan Chambers

Het afscheidscollege van Rita Ghesquière zelf begon –heel mooi- na al die jaren leeslevens van studenten, met haar eigen leesleven. Een jeugd vol verhalen, met een vader die zijn jonge echtgenote en het dienstmeisje ’s avonds voorlas, met een broodnuchtere moeder die lezen ook ‘een vorm van luiheid’ noemde, en met een clandestien boekencircuit tijdens haar kostschooltijd. Dat dit een vruchtbare voedingsbodem was voor de academische passie voor letterkunde en voor jeugdliteratuur mag duidelijk zijn.

 

Rita Ghesquière

 

En dan was het tijd voor de laudatio van Dirk de Geest en de overhandiging van het huldeboek – waarvan de invulling al die tijd een groot mysterie was gebleven voor de ondertussen wel erg nieuwsgierige emerita.

Dertig jaar lang doceerde Rita Ghesquière het college ‘Jeugdliteratuur’ aan de KUL. Niet verwonderlijk dus dat haar collega’s ervoor kozen om het huldeboek voor Rita Ghesquière aan de jeugdliteratuur te wijden. In Eeuwige jeugdschreven ruim vijfendertig mensen die de jeugdliteratuur een warm hart toedragen een bijdrage over een klassieker uit het genre. Onderzoekers, recensenten en uitgevers bogen zich over onder meer Marijn bij de lorredraaiers, Iep!, Kleine Adam, Geen meiden aan boord, Jan en het gras, Vos en Haas en Allemaal willen we de hemel.

 

eeuwigejeugd

Daardoor werd dit mooie huldeboek niet alleen een hulde aan de vrouw die dertig jaar geleden al jeugdliteratuur op academisch niveau bestudeerde, maar ook een hulde aan die jeugdliteratuur zelf, en een wegwijzer naar de oude en nieuwe klassiekers die u toen misschien gemist hebt of nu wil herlezen.

(Eva Devos)

2 thoughts on “Groeten uit Leuven

  1. Weet u waar de bovengenoemde bundel wordt uitgegeven? dan kunnen wij het bestellen voor onze hogeschool

  2. Eeuwige jeugd: boeken voor Rita Ghesquière, samengesteld door Dirk de Geest, Anneleen Masschelein en Jan Baetens, werd uitgegeven door Uitgeverij P (ISBN 9789079433421).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>