Samenleving? van KAV-tombola (1935) tot boerenroman (1942)

Tal van vrouwen-, mannen- en jeugdorganisaties,
uit diverse sociale milieu’s (arbeiders, boeren, middenstand, werkgevers …),
beroepsgroepen (kunstenaars, letterkundigen, architecten …) en
jeugdbewegingen (roodkapjes, kajotters, chiro, scouts …)
zijn in onze erfgoedbibliotheek
rijkelijk vertegenwoordigd.

Nieuwenhove_0001

Zoals deze boerenroman,
geschreven door een jong BJB’er
http://www.odis.be/lnk/OR_3794

in volle oorlogstijd (1942)
geïlllustreerd,

Nieuwenhove_001

uitgegeven door de Leuvense BJB-centrale
en gedrukt bij de Leuvense Sint-Alfonsusdrukkerij

is een pareltje voor de studie van de mentaliteit
van het “boeren-Vlaanderen” ca. 1940.

“iederen dag trouw te volbrengen de taak die op hen rust …
volgens de eeuwige wetten van God en van de aarde”
“Na de eeuwige roeping van iederen mensch,
is het de taak van den boer,
ten volle boer te zijn zoals hij boer geschapen werd”.

Samenleving? Van scheurkalender tot prentenboek (1935)

Ook de samenleving met zijn diverse maatschappelijke organisaties
is in de erfgoedcollecties van KADOC vertegenwoordigd.

Dit prentenboek

er was eens_0001

in de vorm van een scheurkalender
met een kort verhaal
geïllustreerd door Elsa Oosterwijk van Hagendoren
is een mooi voorbeeld:

er was eens_0002

het boek is een initiatief uit 1935 van de KAV, het huidige Femma.
http://www.odis.be/lnk/OR_1446

Cultuur? Tiny tot de derde macht

Tiny, sinds 13 mei op de Vlaamse televisie te zien,
is in onze Erfgoedbibliotheek stevig verankerd.
https://www.facebook.com/kadocleuven/

Tiny_0001

Sinds 1954 verschenen 64 titels op haar naam, in de “Rinkelbelreeks” van Casterman, met tal van heruitgaven en een oplage van maar liefst 110 miljoen exemplaren.

Uitgeversfondsen met een religieus profiel of historiek, zoals Casterman of Dupuis, of voor het Nederlandse taalgebied, Davidsfonds-Infodok, Goede Pers, Averbode-Altiora worden integraal in onze collectie bewaard. Ze zijn een unieke bron voor de studie van de Vlaamse (jeugd)cultuur.

Tiny tot de derde macht?

Van uitgeversfondsen zoals Casterman wordt niet alleen het “verleden” gedocumenteerd. Ook “heden en toekomst” hebben hun plaats. Actuele publicaties zijn een belangrijk aandachtspunt  in onze collectievorming. Met de uitgeverijen die in ons collectieprofiel passen, zijn afspraken gemaakt rond actuele en toekomstige overdrachten.

We bewaren Tiny trouwens niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans, maar daar heet ze Martine.

Martine

Van een aantal populaire titels (zoals Tiny in de dierentuin, Tiny op school, Tiny is ziek) is zelfs een braille-versie in onze Ark aanwezig!

Tiny_braille_001