Jeugdliteratuur.org

Mr Stink

   

Korte inhoud Mr Stink

Op een ochtend verschijnt een zwerver in de stad. Al snel noemt iedereen hem Meneer Stink. Chloe ziet de zwerver elke dag als ze naar school gebracht wordt. Ze fantaseert over zijn verleden en op een dag spreekt ze hem aan. Ze raken bevriend en Chloe neemt Meneer Stink mee naar huis, waar ze hem verstopt in het tuinhuis. Tot haar op orde en netheid gestelde moeder haar geheim ontdekt...

Aanzet

Kondig de Jeugdboekenweek aan met behulp van de affiche. Sta stil bij de informatie die daarop te lezen is en schenk vooral aandacht aan het thema. Peil naar de verwachtingen van de kinderen bij dit thema. Kennen ze boeken die hierbij aansluiten? Vindt iedereen dezelfde boeken grappig? Kennen ze verschillende vormen van humor? Verpak vooraf het boek Mr. Stink zodat de omslag bedekt is. Stel dit boek voor als ‘het boek’ waarmee jullie zullen werken gedurende de Jeugdboekenweek. Geef alleen de titel en peil naar verwachtingen. Motiveer de kinderen om een omslagillustratie te maken voor dit boek. Spreek een tijdstip af waarop iedereen zijn omslag klaar heeft en hang ze gelijktijdig op. Bekijk ze samen en geef wie dat wil de kans om toe te lichten hoe ze tot die illustratie gekomen zijn. Vergelijk nadien met de originele illustratie. Komt deze overeen met wat ze verwachtten?


Eindtermen:
Lager: Nederlands - Spreken 2.5

Verwerkingsactiviteiten

Dramatisch spel

In het boek zitten enkele humoristische scenes. Vraag aan de kinderen welke scene zij het grappigste vinden. Maak groepjes van drie à vier kinderen. De kinderen spelen een scene uit het boek na. Deel de tekst van het hoofdstuk uit, maar laat ze de tekst vrij interpreteren. Laat ze in groepjes oefenen en nadien het stuk brengen in de klas.

-Scene één: De koffiezaak wordt ontruimd door de binnenkomst van Meneer Stink en Chloe. (hoofdstuk 5)

-Scene twee: Chloe en Meneer Stink ontmoeten Rosamund (hoofdstuk 5)

-Scene drie: Annabelle wil Chloe haar geheim verraden. (hoofdstuk 11)

-Scene vier: Pap en Chloe gaan op zoek naar Meneer Stink. (hoofdstuk 15)


Eindtermen:
Lager: Muzische vorming - Drama 3.3

Grafisch werk

Zorg dat je een apart blad hebt met de tekst van het eerste deel van het boek. Lees de eerste zinnen van het boek op pagina 5 tot ‘Op de volgende pagina zie je een tekening van Meneer Stink’. Laat de kinderen fantaseren hoe meneer Stink eruit zou zien. Kunnen zij hem vorm geven? Stel dat zij illustrator waren, hoe zouden ze het dan doen? Laat de kinderen uit drie mogelijkheden kiezen voor het grafische werk:

-Vrij tekenen: Meneer Stink tekenen, schilderen of kleuren op een groot blad.

-Collage: Voorzie reclameblaadjes, magazines, kranten, scharen, lijmstiften en grote bladen. De kinderen vormen Meneer Stink door stinkende voorwerpen bij elkaar te brengen. Met deze voorwerpen maken ze het silhouet van een man. Geef de kinderen hier voldoende tijd voor. Dit hoeft niet om een perfect mannetje te gaan. Laat ze vrij experimenteren.

-Media: Maak via het programma Pizap.com (Bij Start > Edit Photo) Meneer Stink. Hiervoor moeten de kinderen een foto uploaden om deze nadien te bewerken. Je kan kiezen voor een foto van de kinderen zelf of je stelt als leerkracht een standaardfoto in. Hiervoor heb je wel een computer met internetaansluiting nodig per kind (of twee kinderen). Je kan voor de kinderen een duidelijk stappenplan vinden bij het praktijkboek media (Bij Fotoplezier met Pizap). 


Eindtermen:
Lager: Muzische vorming - Beeld 1.4
Lager: Muzische vorming - Beeld 1.5
Lager: Muzische vorming - Beeld 1.6
Lager: Muzische vorming - Media 5.3
Kleuter: Muzische vorming - Attitudes 6.3
Lager: Muzische vorming - Attitudes 6.4

Voorlezen

Je neemt het boek, maar je toont de cover nog niet. Herlees het fragment van eerder deze week en vraag hoe zij dachten dat Meneer Stink er zou uitzien. Laat ze vrij fantaseren maar hou het kort. Hierna toon je hoe Quentin Blake Meneer Stink voorstelt op pagina zes en lees je verder.

-Voorleesstop één: Stop op pagina zeven ‘En daar begint ons verhaal’…. Hoe zou jij het verhaal laten beginnen? Hoe denk je dat het kleine meisje eruit ziet? Wat zou jij zeggen tegen Meneer Stink bij een eerste ontmoeting?

-Voorleesstop twee: Stop aan het einde van hoofdstuk twee. Laat de kinderen even kort overlopen wat van belang is voor het vervolg van het verhaal. Wie zijn de (hoofdrol)spelers in het verhaal? (Meneer Stink, Chloe, zusje Annabelle, hond Hertogin, pestkop Rosamund, moeder Kruimels, pap Kruimels) In welk land speelt het verhaal zich af? Hoe kan je dit weten? (Engeland, de pond) Is Chloe ouder of jonger dan jij? Hoe kan je dit weten? (12 jaar, 13 op 9 januari) Vanaf nu kan je regelmatig wat lezen uit het boek.


Eindtermen:
Lager: Nederlands - Luisteren 1.1
Lager: Nederlands - Lezen 3.5

En verder…

Armoede kan iedereen overkomen

Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Maak dit thema bespreekbaar in de klas. Ook Oxfam neemt deel aan deze dag om aandacht te vragen voor mensen in armoede. Ook zij ijveren voor een land en een wereld zonder armoede. Vraag aan de kinderen of ze al eens in aanraking kwamen met een zwerver of dakloze. Laat ze over hun ervaringen vertellen.


Eindtermen:
Kleuter: Wereldoriëntatie - Maatschappij (sociaal-culturele verschijnselen) 4.4

Boekenzoeker

Ga samen op zoek naar de website boekenzoeker.org en maak de kinderen wegwijs op deze website. Geef ze de mogelijkheid om tijdens hoekenwerk of contractwerk zelfstandig gebruik te maken van deze website. Ze vinden er niet alleen de mogelijkheid om boeken te leren kennen, ze worden er ook uitgenodigd om kort hun mening weer te geven.


Eindtermen:
Lager: Nederlands - Spreken 2.7

Quiz

Kinderen die het boek gelezen hebben, kunnen op http://www.scholieren.com/boek/12724/mr-stink/ een korte quiz terugvinden van een medeleerling. Er worden acht vragen gesteld over het boek. Dit kan je de kinderen zelfstandig laten doen. Ze vinden er ook een boekverslag over het boek. Kunnen ze nog andere vragen bedenken? Als zij een verslag over dit boek zouden moeten schrijven, zouden ze dan hetzelfde schrijven? Als je het boek niet zou kennen, zou je dan zin hebben om het toch te lezen? Wie vindt het leuk om een verslag te schrijven over een boek? Houden je kinderen van quizzen? Neem dan een kijkje op de website van de Jeugdboekenweek. Eén van de mogelijke spelletjes is een quiz. Deze kunnen ze zelfstandig of met een partner spelen. Voor wie nog meer wil zijn er spelletjes uit de vorige jaargangen die werden bewaard.

Websites

Je kan de kinderen een aantal websites laten bezoeken.

Boekenzoeker

Jeugdboekenweek

Praktijkboek