Jeugdliteratuur.org

De outsiders

   

Korte inhoud De outsiders

In Tulsa, in Oklahoma, ergens in de jaren zestig, zijn er twee rivaliserende bendes. De vetkuiven zijn arm, de kakkers zijn rijk. Ze haten elkaar, en zo zal het altijd blijven. Vetkuif Ponyboy is het daar niet mee eens. Volgens hem zie je van overal dezelfde zonsondergang, of je nu van de East Side of de West Side komt. Maar dan worden hij en zijn vriend Johnny aangevallen door een groep kakkers, met dramatische gevolgen.

Trailer 

Bekijk de korte trailer (ongeveer één minuut) die hoort bij de lancering van het boek. Dat kan vooraf, bij het meegeven van het boek, of bij het begin van de bespreking. Bespreek kort: 
 
 Wat verwacht je na het bekijken van de trailer? 
 Spreekt het boek je aan? 
 Past de muziek volgens jou bij de inhoud van het boek? 
 Voegt de trailer iets toe of is het gewoon een verkoopstrucje ? 
 
www.degrijzejager.nl 
http://www.youtube.com/watch?v=KOy3HunGKX0

 

Grijze jager 

Vraag aan de kinderen wie er al een boek las in de reeks De Grijze Jager: 
 
 Wat vond je daarvan? 
 Hield je van de schrijfstijl van Flanagan? 
 Hoeveel delen las je? Waarom stopte je (niet) na een aantal delen? 
 Wat beviel je het meest aan de boeken? 
 Zijn er gelijkenissen/verschillen met Broederband? Welke? 
 Vind je deze reeks sterker, minder sterk? Waarom? 
 
Weten de kinderen dat er sinds enkele jaren zelfs een Grijze Jagerdag (19 mei 2013) wordt georganiseerd in Archeon (Nederland)? Daar komen meer dan 3000 jonge lezers samen om deel te nemen aan activiteiten rond het thema Vikingen. Meer info, foto’s en filmjes vind je hier.

 

Opdrachtenspel 

Een belangrijk element uit het boek is de training en de daarbij horende opdrachten. Verdeel je groep in minstens twee groepen en laat hen elk een passende naam kiezen (in de geest van het boek: (reigers/wolven/haaien). Dan laat je hen enkele opdrachten uitvoeren tegen elkaar. Dat kunnen zowel praktische als inhoudelijke boekenopdrachten zijn. 
 
Enkele mogelijkheden: 
 
 Klassieke pictionary waarbij bepaalde woorden (eventueel voorwerpen of begrippen uit het boek) worden getekend en de groep moet raden. 
 Hints (of uitbeeldspel) waarbij een speler een woord uitbeeldt dat door de rest van de groep (of door beide groepen) geraden wordt. Ook hier kan gekozen worden voor woorden die passen bij het verhaal (zeil/boot/roer/zwaard/lans/….). 
 Je voorziet een vijftal covers van boeken waarbij je de titels onleesbaar maakt. Tegelijk maak je vijf stroken met de titels er op. De spelers moeten beide correct combineren. Dat kunnen bijvoorbeeld boeken zijn uit de reeks van De Grijze Jager
 Je kiest uit elk boekdeel (4) een passende zin. Die zinnen zet je op een strook papier. De spelers plaatsen de zinnen (per groep) in de juiste volgorde. 
 Je laat elke groep binnen een bepaalde tijd een zo hoog mogelijke toren maken met afgevoerde bibliotheekboeken. De afspraak kan zijn dat de boeken enkel rechtop mogen staan (zoals bij een kaartenhuis). 
 
Uiteraard kan je zelf nog een aantal extra opdrachten voorzien, afhankelijk van de beschikbare tijd en de grootte van de jurygroep. 

 

Indeling in hoofdstukken 

De auteur verdeelt zijn boek in vier grote delen. Je schrijft de titels op stroken papier en laat de kinderen de juiste volgorde zoeken (de belofte, de reiger, de broederbanden, de outsiders). Lukt dat vlot? Je kan de indeling kort bespreken: 
 
 Vond je de indeling nodig? Waarom zou de auteur dat doen? 
 Vertelt elk hoofdstuk duidelijk waarover het gaat? 
 Ga je tijdens het lezen soms kijken naar titels die nog komen? Waarom doe je dat (niet)? 

 

Zeiltermen 

Vooraan in het boek geeft de auteur een lijst met zeiltermen: 
 
 Vond je dat nuttig/nodig? 
 Ben je soms gaan kijken naar de betekenis van sommige woorden? 
 Kon je het verhaal goed volgen zonder dat je de betekenis van een aantal termen begreep? 
 Flanagan spreekt de lezer aan nadat hij de termen verklaarde: ‘Zo, nu weet je zo’n beetje hoe het bij het zeilen allemaal heet. Welkom aan boord en veel plezier met de wereld van Broederband!’ Wat vind je ervan als een auteur dat doet? Is dat storend of juist sympathiek? 

 

Outsiders 

Een belangrijk thema van het boek is ‘erbij horen’, of net niet… Het boek geeft een mooie opstap naar een gesprek over zogenaamde outsiders: 
 
 Wat is een outsider precies? 
 Wanneer ben je dat? 
 Mocht je al eens meemaken dat iemand zich zo voelde? 
 Voelde je je zelf al eens een outsider? Wanneer was dat? 

 

Jongens- en meisjesboeken 

Aan de hand van dit avonturenverhaal, dat wellicht goed in de smaak valt bij jongens, kan je een gesprek aanknopen over genderkenmerken in boeken: 
 
 Sommigen beweren dat dit een echt jongensboek is, klopt dat? 
 Welke kenmerken heeft zo’n boek dan? Wat is typisch voor een meisjesboek? 
 Bestaan er eigenlijk wel typische jongensboeken en meisjesboeken? 
 Kunnen jullie daar voorbeelden van geven? 

 

Speel eens een spel 

Er bestaan verschillende gezelschapsspellen met als thema Vikingen/avontuur. Een greep uit het aanbod : 
 
Eketorp, de vikingburcht (Queen Games) is een luchtig bouw- en blufspel voor 8+ . Je speelt het met drie tot zes spelers, het duurt ongeveer een uur. Info vind je hierThe adventurers (Fantasy Flight) is een familiespel voor 10+. Je speelt het met twee tot zes spelers, het duurt ongeveer 45 minuten. Info vind je hier en de speluitleg kan je hier bekijken.

 

Meer lezen? 

Je kan ter afsluiting een klein fragment voorlezen uit het vervolgverhaal Broederband: de indringers. Zowel het tweede als het derde deel (Broederband: de jagers) zijn inmiddels verschenen in het Nederlands. Op de website van De Grijze Jager vind je een (vergelijkbare) trailer van het tweede boek.