Jeugdliteratuur.org

Herinneringen van een denkbeeldig vriendje

   

Korte inhoud Herinneringen van een denkbeeldig vriendje

Budo is het denkbeeldige vriendje van de autistische Max. Omdat de jongen anders is dan andere kinderen, leeft Budo al zo lang en ziet hij er zo menselijk uit. Wanneer Max verdwijnt, wil Budo hem de kracht geven om zichzelf te redden. Maar als Max té onafhankelijk wordt, zou zijn denkbeeldige vriendje wel eens voorgoed kunnen verdwijnen ... .

Discussiepunten  

 Weten jullie wat autisme(spectrumstoornissen) is (zijn)? 
 Hebben jullie vrienden of familie die hieraan lijden? 
 Vinden jullie dat personen met een autismespectrumstoornis moeten kunnen socialiseren met andere mensen en denk je dat ze dan gelukkiger zijn? 
 Autisme wordt vaak een modewoord genoemd, vinden jullie dit terecht? 
 Wat vinden jullie van de beweegredenen van juf Patterson om Max te ontvoeren? (Namelijk dat het niet verantwoord is dat Max’ ouders hem naar een gewone school sturen.) Geldt inclusie ook voor mensen met autisme? 
 Wat vinden jullie van de zelfopoffering van Budo om Max te redden? Geloven jullie in een leven na de dood?