Jeugdliteratuur.org

De koningin is verdwenen

   

Korte inhoud De koningin is verdwenen

Mag je grapjes maken over de ziekte van de koningin, vragen de narren zich af. De koningin zelf vindt van wel, ze wordt graag aan het lachen gemaakt. De koning roept de hulp van de narren in omdat hij bang is voor het Lot. De narren doen hun best maar zijn bang dat ze precies het verkeerde doen en verdwijnen uit het koninkrijk. Dan komt er een prins. Een bijzonder sprookje, eigenlijk heel verdrietig maar ook wel een beetje grappig.

Eerste indruk

Spreekt de kaft je aan? Werd je nieuwsgierig?
Bladerde je eerst even door het boek voor je het verhaal las? Wat was jullie eerste indruk?
Wat vinden jullie van het formaat?

Het verhaal

Je kan onderstaande citaten uit recensies met de juryleden bespreken.

Zijn ze het met de recensent eens of toch eerder niet?

‘Door het verhaal te verplaatsen naar een koningshuis krijgt het de allure van een sprookje, maar het is uiteraard een tragiek die elk gezin kan treffen.’

(Liv Laveyne, De Morgen, 25/12/2014)

‘De broze tekst is poëtisch en zit vol fijne humor die het zware thema oplicht.’ (http://www.pluizuit.be/content/de-koningin-verdwenen)

Illustraties

Blader met de juryleden door het boek of kopieer enkele van je favoriete prenten. Bekijk de illustraties samen met de juryleden.

Wat valt op?
Waarom heeft de illustratrice voor slechts drie kleuren gekozen?
Wat vinden de juryleden van de tekeningen? Hebben ze een favoriete illustratie?
Passen de illustraties bij het verhaal?

Zijn de juryleden het eens/oneens met deze recensenten? Waarom wel? Waarom niet?:

‘Sabien Clement illustreert dit passend met luchtige prenten die humor weten te combineren met fijngevoeligheid. Met fragiele lijnen en veel speelse nonchalance creëert zij expressieve personages die je meteen raken. De combinatie met oude foto's die perfect functioneren als suggestieve achtergronden, verhoogt de speelsheid van de illustraties.’
(http://www.pluizuit.be/content/de-koningin-verdwenen)
‘De subtiliteit van de tekst komt ook mooi tot uiting in de sobere beelden in zwart, wit en rood.’
(http://www.pluizer.be/kinderboeken-jeugdboeken/de-koningin-verdwenen)

Personages

De koningin / de koning / de prinses /de narren

Welk personage maakt het meest indruk op je? Waarom?
Welke invloed hebben de personages op elkaar?

Noteer de namen van de personages op aparte bladen. Vraag de juryleden om alles wat ze over hen weten op de bladen te schrijven. Ga daarna een gesprek aan over het desbetreffende personage en de gebeurtenissen die ze beleven.

Of zoek zelf naar zinnen uit het verhaal die je kunnen helpen om een gesprek te starten.

Bijvoorbeeld:

‘Ze had de geur van rozenblaadjes en gehaktballen.’
‘Narren maken droevige dingen wat vrolijker. En ze zijn gezellig om in huis te hebben.’
‘Eerder keek ze triestig zonder tranen.’
‘Alsof ik er wel nog ben, maar ook al een beetje niet meer.’
‘Mij vasthouden? Zodat ik niet verdwijn?’
‘Straks is nog helemaal foetsjie!’
‘Ze hadden afgesproken de koningin zoveel mogelijk te laten winnen.’
‘Van al dat spelen krijg je terug wat kleur!’ riep de koning uit.
‘Voor even had hij niet door dat hij innig de gordijnen stond te knuffelen.’
‘De volgende ochtend dekte de koning de ontbijttafel voor drie. Zoals gewoonlijk.’
‘Prutsers! Alles is mislukt!’
‘We hebben gefaald. We hebben alles alleen nog maar erger gemaakt met onze grapjes.’
‘En de narren verlieten het koninkrijk.’
‘Ons geweten. Het achtervolgt ons zelfs tot in het bos.’
‘Toen de koning doorhad dat hij de narren had weggejaagd, voelde hij zich erg schuldig. En verdrietig.’
‘Plots trof het hem hoe veel de prinses op de koningin leek.’
‘De prinses richtte haar blik op zichzelf. Ze keek naar beneden, naar haar tenen, haar buik, haar hart. Plots voelde ze een pijnscheut.’
‘Ik moet plots zo aan de koningin denken.’
‘Het zal tijd nodig hebben. Veel tijd. En ik heb geen tijd.
‘Mag ik het aanraken? Mijn handen zijn warm’
‘Dikke tranen rolden over de wangen van de koning’

Uitgebreidere bespreking van de personages:

Welke invloed hebben de personages op elkaar?
Zijn alle personages even belangrijk? Zou je een personage kunnen weglaten? Waarom (niet)?
Welk personage vind je het leukst en waarom?
Wat weet je over dit personage?
Wat vind je van dit personage?
Hoe zou je dit personage omschrijven?
Zou je je met dit personage kunnen identificeren of liever met iemand anders? Kan je ook aangeven waarom?

Het Lot

‘Goedendag, ik ga komen. Hou u vast. Groetjes, Het Lot’

Bespreek met de juryleden het Lot.   

Wat is het Lot?
‘Het lot is iets dat komt en als het Lot komt, dan gebeurt er iets waar niemand iets aan kan doen.’ Hoe zouden de juryleden het Lot beschrijven?
Geloven de juryleden in het Lot?
De narren willen het Lot misleiden. Hoe proberen ze dat? Kan je het Lot misleiden?
Als de koningin toch verdwijnt denken de narren dat ze gefaald hebben. Hebben ze alles erger gemaakt met hun grapjes? Hebben ze teveel de aandacht getrokken van het Lot? Moeten de narren zich schuldig voelen?

Nog enkele citaten uit het boek die je kunnen helpen bij het starten van een gesprek:

‘Je mag het niet te luid zeggen, anders hoort het Lot ons, en komt het nog harder, nog meer en sneller.’
‘Waar is dat Lot nu precies?’
‘Misschien is het al ergens in de buurt aan het rondhangen. Misschien is het zelfs al onderweg naar hier.’
‘Waarschijnlijk heeft het Lot ons bezig gezien, en heeft het gedacht:” Ze zijn daar precies mee aan het lachen! Ik zal daar eens langsgaan!”

Verdriet

Schrijf deze twee zinnen op een blad papier. Start een gesprek.

‘Hoelang duurt verdriet?’ vroeg de Prinses.

‘Als prinsessen huilen dan krijgt de koning het heel lastig,’ zei hij.

‘Vanaf vandaag is het verboden.’

Hoelang duurt verdriet denken jullie?
Mag je verdriet verbieden? Begrijpen jullie waarom de koning zegt dat verdriet verboden is?
Wat gebeurt er als je verdriet verbiedt?
Hebben jullie al eens heel erg verdriet gehad? Wat doen jullie dan?
Lucht huilen op?

Je bent gewoon zo zwaar van al dat verdriet dat nog in je hart zit!

Later kwamen er prinsen naar het paleis voor de prinses. Maar de prinses was te zwaar voor hen door al dat verdriet dat ze niet mag uiten. Twee prinsen nemen niet de moeite om haar te helpen. Tot prins Dries met heel veel geduld en wachten zijn hart toont.

Hij wil haar hart aanraken. Wat gebeurt er met de prinses?

Bespreek samen met de juryleden de aanpak van de prinsen.

Op hetzelfde moment gebeurt er iets met de narren. Ze droomden over de koning en de koningin. Wat doet dit met hun schuldgevoel en hun verdriet?

Thema’s

Vraag aan de juryleden om een thema te kiezen die zij aan het boek zouden geven.

Aan welke elementen uit het verhaal denk je bij het gekozen thema?

Mogelijke thema’s: Rouw, (opkroppen van) verdriet, dood, schuld

Muziek

Fijne muziek met veel sfeer en gezongen met stemmen die muzikaal niet perfect zijn, maar daardoor juist des te brozer en gevoeliger.
(http://www.pluizuit.be/content/de-koningin-verdwenen)

Zijn de juryleden het hiermee eens?
Hebben ze naar de cd geluisterd?
Wat vonden zij van de muziek?
Hebben ze de teksten gelezen tijdens het luisteren?
Is de muziek een meerwaarde voor het verhaal?

Theatervoorstelling

Dit boek is tegelijkertijd ook een theatervoorstelling die in première ging in opdracht van De Kopergietery in Gent. Geschreven en gespeeld door Anna Vercammen, live geïllustreerd door Sabien Clement en van muziek voorzien door Joeri Cnapelinckx.

Heeft iemand die theatervoorstelling gezien?
Zo ja, hoe vonden jullie de voorstelling?
Neen? Zouden jullie die voorstelling graag zien?

Tot slot

Wat vinden jullie van het einde?
Als je het boek aan iemand zou moeten aanbevelen, wat zou je dan zeggen? Zou je het aanbevelen of niet?
Wat heeft jou het meest geraakt in dit verhaal?
Zijn er dingen die je graag aan de auteur of de illustrator zou willen vragen?