System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at lestip.Page_Load(Object sender, EventArgs e)

Jeugdliteratuur.org

Eén mens is genoeg

   

Korte inhoud

Verhaal

Genre

We kunnen hier duidelijk spreken van een psychologische roman. Hierbij ligt de nadruk op het karakter van de personages en de (tragische) gebeurtenissen die hen maken tot wie ze zijn.

Welke tragische gebeurtenissen vind je terug in het leven van Wilfried en Juliette?

Het emotionele leven en de psychologische ontwikkeling van Juliette en Wilfried staan centraal. We leren Juliette al van jongs af aan kennen.

Zorgt dat ervoor dat je haar gedachtegang en acties kan 'begrijpen' of vind je het onverstaanbaar hoe ze er toe komt haar moeder te vermoorden?
Kon je je tijdens het lezen van dit boek, inleven in het personage van Juliette?
Snap je waarom ze een tijd lang op haar stoel naar buiten zit te staren in de hoop dat haar broer terugkomt?
Zou jij proberen eerder de draad terug op te nemen, of is dat te moeilijk in zo een situatie?
Welke manier kan jij bedenken om iemand die zo in isolatie zit, terug onder de mensen te krijgen?
Zou je je kunnen voorstellen dat een zoon/dochter zoiets zou kunnen doen?
Herinner je je nieuwsartikels of verhalen over zo een soort daden?

De moord op haar moeder zorgt ervoor dat heel Juliettes leven verandert en ze, uit angst voor haar eigen toekomstige daden, geen eigen initiatieven meer durft te nemen. Vanaf dat moment laat ze zich blindelings leiden door de enige persoon nog in haar leven: haar broer Louis.

Refererend naar de titel: denk jij dat één mens genoeg is? 
En als je één iemand moest kiezen, wie zou dat zijn (lief, zus/broer, beste vriend(in), moeder/vader,…) en waarom?

Ongeveer in het midden van het verhaal leren we Wilfried kennen. Door zijn verhalen in het café en aan Louis maken we kennis met zijn verleden. Ook hij had het niet gemakkelijk: hij liet zijn grote droom varen en raakte de liefde van zijn leven kwijt. Het feit dat hij in één oogopslag voor Juliette valt, maakt zijn toekomst er ook niet gemakkelijker op.

Als jij Wilfried was, had je dan je wielercarrière opgegeven? Of had je een andere beslissing genomen?

Vertelperspectief

De verteller spreekt hier altijd in de ik-vorm. In deel 1 van het verhaal is de 'ik' Juliette, in deel 2 Wilfried en in deel 3 kan dat verschillen per hoofdstuk en zelfs per alinea.

Wat wil de schrijfster hiermee aantonen?

Dat hun 2 aparte en heel verschillende levens samengekomen zijn in dat kleine dorp in West-Vlaanderen. Of ze nu willen of niet, hun paden blijven kruisen (al zit Louis daar ook voor iets tussen). We kunnen spreken van een personeel standpunt: de auteur schrijft alles vanuit de personages zelf en wij komen feiten en gebeurtenissen pas samen met Juliette of Wilfried te weten.

Personages

Aangezien het verhaal geschreven is vanuit de personages zelf, krijgen we vanzelf veel mee over hun gedachten en gevoelens. Van zowel Juliette als Wilfried weten we op het einde hoe ze in elkaar zitten, wat voor mensen ze zijn, waar ze bang voor zijn, wat ze nog willen in het leven...

Heb je het gevoel dat je hen goed kent op het einde?

Ruimte

Het verhaal speelt zich af in ons eigen land. Beginnend in Limburg tot Louis beslist te verhuizen, zodat Juliette opnieuw zou kunnen beginnen zonder alle roddels, verwijten en ongelovige blikken van de mensen in hun dorp. Ze verhuizen naar West-Vlaanderen.

Kan je verstaan dat mensen willen wegvluchten uit een dorp waar iedereen iedereen kent?
Woon je zelf in een dorp? Herken je dit fenomeen? Wat vind je van dit soort sociale controle? Kan je voor- en nadelen vinden?

Tijd

Het verhaal wordt in één grote flash-back verteld. Het eerste hoofdstuk speelt zich af als Louis al negen maanden 'weg' is. In hoofdstuk twee beginnen we dan bij Juliettes eerste herinneringen als kind. Daarna wordt het hele verhaal chronologisch verteld. Ergens op het einde halen we het eerste hoofdstuk in en pas dan weten we waar het eerste hoofdstuk in het verhaal past.

Wat was je eerste gedachte toen je las dat Juliette op iemand zat te wachten in het huis?
Op wie dacht je dat ze wachtte en was dat nog in Limburg?
Waardoor werden die vermoedens tegengesproken?

De vertelde tijd beslaat een groot stuk van het leven van Juliette vanaf haar geboorte (met anekdotes die ze te horen kreeg van haar ouders) tot het moment dat ze haar leven weer in handen durft te nemen negen maanden na de dood van haar broer.

Hoe oud denken jullie dat ze op het einde van het verhaal is? Jullie leeftijd? Iets ouder? Waaraan kun je dat afleiden?

Wilfried leren we vooral kennen vanaf het moment dat Louis en Juliette in zijn dorp komen wonen. Uit zijn verleden komen we enkel de hoofdpunten te weten.

Hoofdstukken

De hoofdstukken zijn heel kort en worden telkens ingeleid door een woord of korte zin die ons al inzicht geeft in wat gaat komen in dat hoofdstuk.

Vond je deze titels een meerwaarde?
Verklapten ze al een beetje wat er ging gebeuren of teasede het jou vooral en wou je daardoor verderlezen?

 

Thema’s

Eén van de belangrijkste thema's in dit verhaal is familie. Iedereen wordt in één geboren en in dit boek blijkt duidelijk dat je hiermee geluk of pech kunt hebben. De moeder van Juliette was geen doorsnee moeder en zij zal het leven van haar man en al haar kinderen flink beïnvloeden door haar karakter en haar daden. Haar familie heeft Juliette kapot gemaakt, maar ook haar enige uitweg gegeven (haar broer heeft zelfs ten koste van zijn relatie voor haar gekozen). Hoe sterk de band tussen Juliette en Louis is, merk je duidelijk doorheen het verhaal.

Hoe sterk is jouw band met je gezinsleden?
Is er een zus/broer die je alles kan vertellen?
Kan je daarvoor ook bij je ouders terecht of vind je dat moeilijk?

Een ander thema is passie.

Wat is de grote passie van Wilfried? En die van Juliette?

In dit verhaal gaat het niet hoofdzakelijk over de passie tussen twee mensen maar de passie voor muziek en wielrennen. Bij Juliette heeft muziek/zingen er telkens voor gezorgd dat ze er weer een beetje tegenaan kon. Eerst dankzij Rosa om na haar internering verder te gaan met zingen en weer te durven dromen van optredens. Later zorgde het ervoor dat ze toch af en toe buiten kwam voor haar optredens in het café. Tenslotte begint ze stap voor stap weer met anderen te praten dankzij de lessen die ze aan Lili geeft.

Welke passies heb jij (lezen, schrijven, zingen, instrument spelen, sport, schilderen,…)?
Is dat iets waardoor je ontsnapt aan de dagelijkse sleur?
Kan je er je hart en ziel in steken?
Wat doet het met je als mensen een blijk van appreciatie geven voor wat je kan (bij een optreden, wedstrijd, toonmoment,…)?

De dood en hoe ermee omgaan is ook duidelijk aanwezig in dit verhaal. Bij alle mensen die in haar omgeving zijn gestorven reageert ze anders.

Hoe reageert ze bij:

haar moeder? (Daar denkt ze niet meer aan)
haar grote held: haar papa? (Daar praat ze nog mee)
haar zusje Mia? (Daar praat ze ook nog mee, al is dat eerder uit een soort schuldbesef)
haar broer Louis? (Zijn dood erkent ze niet. Haar verstand kan het niet aan te geloven dat de laatste persoon die haar nog restte er ook niet meer is. Daarom zit ze nog steeds, na negen maanden, te wachten op zijn terugkeer.)   

Zijn er al mensen in je nabije omgeving gestorven? Hoe ervaarde je dat?
Hebben sommigen nog iets gevraagd (zoals de vader van Juliette vroeg om voor haar zusje te zorgen) of dingen gezegd die je bijbleven?.
Praat je soms met hen?

 

Aan de slag

Associatieoefening

Print de titels van alle hoofdstukken uit, knip ze in kleine briefjes, vouw ze dubbel en steek ze in een doos. Laat de jongeren één voor één een briefje kiezen en laat ze een anekdote linken aan het kernwoord/de zin die ze getrokken hebben. Anderen kunnen uiteraard helpen. Het kunnen anekdotes zijn uit hun eigen leven (regenboog, zee, podium, put, schoonste plek op aarde,...). Wat associëren zij hiermee? Of misschien willen ze bij het lezen van hun briefje wel iets kwijt over hoe ze zich voelden/wat ze zich afvroegen tijdens het lezen van een passage in het boek (hoe kan je op zo'n leeftijd je eigen moeder vermoorden, hoe moet het gevoeld hebben in het gesticht, welke passie zou jou terug op de been krijgen,...)

Actualiteit

Zijn er recent nog dingen gebeurd die de juryleden aan het denken zetten (vooral dan over hoe mensen tot sommige dingen in staat zijn)? Bijvoorbeeld aan de jongen die enkele jaren geleden een crèche binnenstormde, jongeren die gebrainwashed worden door radicale organisaties, schietpartijen op scholen. Ligt het probleem alleen bij hen? Of speelt familie, vrienden, omgeving een even grote rol?